Kako Lako

Privacy Policy / Polisa o poštovanju privatnosti

Pravilnik o privatnosti
Član 1.
www.kakolako.com vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to
jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude
određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru,
odnosno izvoru koji nije zastareo.
Član 2.
Pre prikupljanja podataka, www.kakolako.com obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
• Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka www.kakolako.com Beograd, 
• Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja sajta, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine
članovima internet servisa u skladu sa zakonom.
• Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske
trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i
zakonom.
• Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u www.kakolako.com koja imaju ovlašćenje
za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za
ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo
korišćenja podataka.
• Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član www.kakolako.com
internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u
smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u
tim servisima.
• Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja
povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih
neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje
podataka od lica koje je pristanak povuklo.
• Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava
koja im po zakonu pripadaju.
Član 3.
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, broj bankovnog
računa, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.
Član 4.
Način ostvarivanja članstva u www.kakolako.com internet servisima je uređen Uslovima korišćenja
internet platformi društva www.kakolako.com
Član 5.
www.kakolako.com na svojim stranicama koristi kolačiće (cookies).
Pristupom internet stranicama u vlasništvu www.kakolako.com pristali ste na upotrebu kolačića.
www.kakolako.com postavlja kolačiće koji su neophodni za pružanje usluga, u svrhu statistike,
sigurnosti, posećenosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika.
www.kakolako.com koristi kolačiće koji ne sadrže lične podatke i isti se koriste za personalizovanje
sadržaja i analize poseta.
Informacije o posećenosti koje ne sadrže podatke o identitetu korisnika www.kakolako.com može deliti
sa trećim licima u svrhu analize i marketinga.
www.kakolako.com na svojim stranicama može dozvoliti trećim stranama da upišu kolačiće u
pretraživač korisnika i te kolačiće ne kontroliše.
Član 6.
Sva opšta akta www.kakolako.com moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt
www.kakolako.com nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju
se odredbe ovog Pravilnika.

pametna kuca roletne garazna vrata
Loading ...