Kako Lako

Displaying items by tag: popust sa nis agro karticom

petak, 18 novembar 2022 07:03

Kako do NIS Agro kartice i jeftinijeg goriva

Fizička i pravna lica koja imaju aktivan status u Registru poljoprivrednih gazdinstava imaju prava na izdavanje i korišćenje NIS Agro kartice koja im omogućava niz povoljnosti prilikom kupovine goriva. Jedna od najvećih pogodnosti je kupovina dizel goriva po povlašćenoj ceni za poljoprivrednike a može se ostvariti iskljjučivo na NIS prodajnim mestima i sa NIS agro karticom.

kako dobiti nis agro karticu za poljoprivredno gorivo

Ko sve može da poseduje NIS Agro karticu?

Korisnik NIS identifikacione kartice za poljoprivrednike može biti poljoprivrednik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice ili
preduzetnik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gazdinstvu u skladu odredba Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Kome se i kako predaje zahtev za NIS Agro karticu?

Zahtev za NIS agro karticu možete predati na svakom NIS prodajnom mestu. Zahtev možete preuzeti ovde: Zahtev za izdavanje NIS Agro kartice

Koja su dokumenta potrebna za fizička lica?

1. Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava
2. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Koja su dokumenta potrebna za pravna lica?

1. Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava
2. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
3. Izvod o upisu u APR koji nije stariji od 6 meseci od datuma podnošenja
4. OP obrazac sa overenim potpisima lica ovlašćenih za zastupanje
5. Potvrda o izvršenoj registraciji u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (PIB)

Koliko traje postupak izdavanja NIS Agro kartice?

Nakon što predate vaš zahtev, nakon provere i obrade podataka, kartica će stići na vašu adresu. Budite strpljivi jer postupak izdavanja agro kartice može da potraje i nekoliko meseci.

Kako se koristi NIS Agro kartica?

Nakon što natočite gorivo u vaš rezervoar ili kanister za gorivo, na kasi pumpe potrebno je da pokažete vašu NIS Agro karticu. Takođe potrebno je da znate i PIN kartice (to su često poslednja 4 broja na kartici). Nakon toga biće vam obračunat popust i vaš račun će biti umanjen za isti.

Published in Poljoprivreda
Loading ...