Kako Lako

Kako Lako Pedia

Kako Lako Pedia (27)

ponedeljak, 26 novembar 2018 12:51

Kako prepoznati bolesne bubrege

Written by

Oboljenja bubrega se mogu od samog početka ispoljiti burnom simptomatologijom, ali isto tako mogu dugo trajati bez ikakvih simptoma i znakova bolesti. Zavisiće od toga da li je oštećen samo jedan ili oba bubrega, od vrste oboljenja, od otoka, ali i mogućih komplikacija.

bolesti bubrega

Ipak neki subjektivni simptomi mogu pobuditi sumnju da se nešto dešava sa bubrezima, pa nije na odmet malo obratiti pažnju i oslušnuti sopstveni organizam. U urinu se gotovo obavezno prikazuju izvesne promene kod poremećaja rada bubrega. Uz redovne lekarske preglede i samoposmatranje, neke bubrežne bolesti se mogu otkriti na samom početku.
bubrezi

Otoci
Jedan od prvih karakterističnih znakova da bubrezi ne funcionišu su otoci. Nastaju zbog toga što se suvišna voda nagomilava ui međućelijskom prostoru, jer ne može da se izluči u dovoljnoj količini na prirodan način – putem bubrega. Osim toga otežano je i izlučivanje soli (natrijumovih, hloridnih, kalijumovih, kalcijumovih jona), pa se dodatno povećava difuzija tečnosti u međućelijski prostor, što povećava otoke.
Nisu svi otoci bubrežnog porekla, mogu se javljati i kod srčanih, endokrinih bolesti, kod smetnji oticanja limfe, kod alergija, bolesti jetre, infekcija, čak i kod gladovanja. Ako su ograničeni na jedan deo tela npr. podlaktica jedne ruke, verovatnije je reč o alergijskoj reakciji ili infekciji ili ujedu insekta i drugoj vrsti povreda kože.
Na bubrežne otoke se sumnja kad se javljaju otečeno lice, šake, uglavnom u jutarnjim satima, po buđenju. Otoci su najizraženiji na delovima tela sa rastresitim vezivnim tkivom, kao što su očni kapci (i donji i gornji), šake, stopala, oko gležnjeva, nekad čitavo telo. U teškoj bubrežnoj disfunkciji tečnost se nakuplja i u telesnim šupljinama ( srčanoj, plućnoj, trbušnoj maramici) ometajući rad vitalnih organa.
Karakteristika bubrežnih otoka je da su na dodir topli, koža je bleda, a pritiskom prsta na otečeni predeo ne ostaje otisak prsta. Nemaju veze sa položajem tela.
Povećanje telesne mase
Povećanje telesne mase kod bubrežnih bolesnika nastaje zbog prekomernog nakupljanja tečnosti, koju bubrezi ne uspevaju da izluče. Bolesnik je vidno otečen, povećavaju mu se obimi i oblik tela. Postaju “okrugli” i teško se kreću.
Telesna masa se često znatno uvećava ,ali je retko prvi znak, obično se javlja kod komplikacija ili uznapredovale bubrežne bolesti.

Zadah iz usta
Neprijatan zadah iz usta potiče od azotnih materija, koje se inače eliminišu preko bubrega. Kako bubrezi ne rade dovoljnim kapacitetom da bi se oslobodili štetnih i toksičnih metabolita, kao što su urea, kreatinin, mokraćna kiselina, onda ih organizam oslobađa kako može – preko sistema organa za varenje. I to počev od usne duplje.
Preko sluzokože usne šupljine se eliminišu azotne materije, pa dah ima miris amonijaka. Nekad je toliko intenzivan da ga osete i bolesnik i svi u okolini njega.
Amonijakalni zadah je znak teškog oštećenja bubrega, terminalne faze bubrežne bolesti i javlja se kod onih koji dugo boluju od neke od bolesti bubrega.

Izgled kože
Koža bubrežnog bolesnika ne mora ,ali može biti drugačija. Uglavnom su bledi, podbulog i otečenog lica ili bledo-sivo-žutog tena. Može se pojaviti i svrab kože.
Opšte tegobe
Malaksalost, slabost, nedostatak energije, smetnje spavanja, gubitak apetita, promenjivo raspoloženje, slabost u rukama i nogama, povišena telesna temperatura i groznica… znaci koji mogu, ali ne moraju obavezno da ukazuju na obolele bubrege.
Javljaju se u sklopu skoro svih oboljenja, ponekad čak i kod zdravih.

Visok krvni pritisak
Povišen krvni pritisak ili hipertenzija je najčešće primarna tj. nepoznatog uzroka. Normalne vrednosti su 120/80, s tim da su dozvoljena manja odstupanja kod starijih osoba. Ipak, kada je iznad 160/95 mora se započeti lečenje, upravo da bi se sprečile promene na organima i njihovim krvnim sudovima (npr.bubrežnim).
Hipertenzija se može javiti i kao posledica neke druge bolesti. Vrlo često je uzrok povišenog pritiska oboljenje bubrežnih krvnih sudova. Suženje (stenoza) bubrežne arterije može biti uzrokovano aterosklerozom ili promenama u zidu arterije. Dakle, oštećeni bubrezi su uzrok tzv. nefrogene hipertenzije.
Oštećenja bubrežnih glomerula nastaju kao posledica dugotrajne hipertenzije ili razvoja maligne hipertenzije, kod koje je dijastolni (donji) pritisak izuzetno visok, preko 120 i ne reaguje na terapiju.
Simptomi renalne hipertenzije su simptomi povišenog pritiska: glavobolja, slabost, malaksalost, smetnje vida. Kod oštećenih bubrega se mogu javiti različite promene u sastavu i količini mokraće.
Hipretenzija bubrežnog porekla se otkriva slučajno ili kada nastupe komplikacije tj. kad dođe do disfunkcije oba bubrega. Kod dijagnostike povišenog pritiska, pre započetog lečenja treba ispitati morfologiju i funkciju bubrega i na taj način otkriti da li je hipertenzija esencijalna (primarna) ili uzrokovana oboljenjem nekog drugog organa (sekundarno nastala).

Količina mokraće
Normalna količina izlučene mokraće u toku jednog dana je oko 1,5 do 2l. Zavisi od količine unete tečnosti i od gubitka iste na druge načine (znojenjem, krvarenjem, stolicom, disanjem…).
U bolestima bubrega može da se pojavi veća odnosno manja količina mokraće, kao i da izlučivanje mokraće potpuno prestane. Izlučivanje količine veće od 2l dnevno naziva se poliurija, a smanjeno izlučivanje, manje od 500ml dnevno oligurija, dok je prestanak izlučivanja ili izlučivanje manje od 100ml urina nazvano anurija.

Izgled mokraće
Osim što se menja količina izlučene mokraće, u obolelim bubrezima promenjena je i njihova koncentraciona moć. Zato se izlučuje manje ili više koncentrovana mokraća, što se može uočiti promenom njene boje.
Previše razređena mokraće je svetla, gotovo providna, a suviše koncentrovana tamno žuta do smeđa.
U zastoju izlučivanja žuči mokraća je boje tamnog piva. Može se pojaviti i crvena boja mokraće. Ako ste jeli jako obojene namirnice (kao npr.cveklu) boja urina verovatno potiče od nje. Međutim, alarmantno je ako je u pitanju krv u mokraći, kada se obavezno treba javiti lekaru.

Krv u urinu
Pojava krvi u urinu može biti očigledna, u vidu ružičaste ili svetlo crvene mokraće ili biti prisutna, a da to nije vidljivo golim okom. Tek se laboratorijskim pretragama otkriva povećan broj eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) u mokraći. Normalno je da ih bude 2-3, najviše 5 eritocita. Višak predstavlja tzv. hematuriju.
Krv može imati poreklo u oštećenju bubrega ili povredi mokraćnih puteva i mokraćne bešike. Pregledom uzorka urina pod mikroskopom videće se sveži ili deformisani eritrociti. Eritrociti promenjenog oblika potiču iz bubrega ili bubrežnih karlica, a sveži iz nižih partija mokraćnog sistema, iz mokraćovoda ili bešike. A uzrokovani su najrazličitijim agensima – od mikroorganizama do benignih i malignih tumora.
U svakom slučaju kada se primeti crvena mokraća znak je da se treba obratiti lekaru.

Bolovi
Bolovi koji potiču od bubrega su lokalizovani u slabinskom (lumbalnom) delu. Javljaju se tupi, povremeni ili stalni bolovi, a mogu da se jave jaki, oštri bolovi tipa kolika.
Bubrežne kolike su karakteristične za prisustvo “kamena u bubregu “. To su bolovi koji počinju u slabinskom predelu, a mogu da se šire prema pupku, prema grudnom košu ili u prepone ili u mokraćnu bešiku. Ne prestaju, ali se menja njihov intenzitet, postepeno dostižu maksimum, pa se malo stišavaju, zatim opet pojačavaju.

Krvna slika

Pregled kompletne krvne slike može ukazati na problem sa bubrezima. Neki od nalaza koji pobuđuju sumnju ili su siguran znak obolelih bubrega su:

Malokrvnost – bubrezi luče eritropoetin koji stimuliše stvaranje eritrocita. Osim toga, zbog učestalih krvarenja u poodmaklim fazama bubrežne disfunkcije može se razviti malokrvnost.
Azotne materije – povišene koncentracije uree, kreatinina i mokraćne kiseline iznad referentnih vrednosti..
Hipoproteinemija je smanjenje koncentracije ukupnih proteina u krvi, udružena je sa proteinurijom. Proteinurija je izlučivanje belančevina putem mokraće. Proteini se pojavljuju u urinu kada su oštećeni glomeruli, kod hipertenzije, mada je proteinurija česta i kod gladovanja, trudnoće… Neophodno je odrediti daljim analizama koji tačno proteini napuštaju krvotok putem mokraće i zbog čega. Treba uraditi elektroforezu proteina i dodatna ispitivanja da bi se odredila tačna dijagnoza, a za dokazivanje prisustva protein u urinu mogu se koristiti obične trake za urin.
Lipidi – povećanje lipida u krvi je odgovor na bubrežni gubitak proteina. Organizam kompenzuje njihov nedostatak stvaranjem lipoproteina, sastavnih elemenata lipida ,pa se samim tim povećava i njihova koncentracija.

Saveti
Neki od ovih znakova su vrlo važni, jer pobuđuju sumnju da nešto nije u redu sa radom do tada zdravih bubrega. Neki se javljaju u već razvijenoj (i dijagnostikovanoj) bolesti, pa imaju značaj u praćenju poboljšanja i pogoršanja bolesti.
Važno je razlikovati bubrežne od srčanih otoka koji su i najčešći. Srčani su hladni, crveni, najizraženiji na nogama, gde je cirkulacija najslabija zbog uticaja gravitacije. Pritiskom na otok potkolenice ostaju otisci vrhova prstiju.

Upozorenja
Lečenje hipertenzije ima poseban značaj, jer upućuje na postojeći problem sa bubrezima, a sasvim sigurno da istom doprinosi, u slučaju nelečenja.
Pre preduzimanja bilo kakvih pokušaja lečenja obavezno konsultovati lekara.

ponedeljak, 26 novembar 2018 12:45

Šta je pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Written by

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar može da bude u aktivnom ili pasivnom statusu.

Do prelaska u pasivan status dolazi iz više razloga. U nastavku možete saznati i kojih to tačno.

Registracija poljoprivrednog gazdinstva

1) ako nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne podnese blagovremeno zahtev za obnovu registracije;

# u tom slučaju pasivan status traje do obnove registracije za narednu godinu #

2) ako prestane neki od uslova za upis, odnosno obnovu registracije;

# u tom slučaju pasivan status traje do ponovnog sticanja uslova za upis, odnosno obnovu registracije #

3) u slučajevima neizvršavanja preuzetih obaveza kada je to predviđeno posebnim propisima kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje (ako ne otplati dospeli kratkoročni kredit ili kasni sa otplatom rate dugoročnog kredita najmanje 90 dana, odnosno zakupa za zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i ne pridržava se drugih ugovornih obaveza po ugovoru o zakupu, ne vrati višak sredstava dobijenih na osnovu podsticaja i dr.);

# u tom slučaju pasivan status traje do otklanjanja navedenih razloga #

4) ako se utvrdi da je poljoprivredno gazdinstvo dalo neistinite podatke u zahtevu za upis, odnosno obnovu registracije ili promenu podataka u Registru, ili u zahtevu za korišćenje podsticajnih sredstava, kao i u priloženoj dokumentaciji, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticaje;

# u tom slučaju pasivan status traje tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa #

5) u slučaju nepridržavanja propisa, i to:

– dostavljanja netačnih podataka koji se odnose na ostvarivanje prava, posle odobravanja sredstava, u postupku stalne inspekcijske kontrole,

# u tom slučaju pasivan status traje pet godina od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa #

– nepridržavanja ugovornih obaveza po ugovorima sa Ministarstvom,

– dostavljanja finansijsko-knjigovodstvenih dokumenata sa podacima koji nisu u skladu sa podnetim zahtevom i sa važećim zakonskim propisima,

– falsifikovanja dokaza koji su u vezi sa predmetom podsticaja,

– otuđenja predmeta koji je nabavljen sredstvima podsticaja kao i nečuvanja dokumentacije pre ugovorenog roka, suprotno propisu za dodelu podsticaja,

– ostvarivanja prava na podsticaje za druga lica,

– podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za istu svrhu po više propisa u tokukalendarske godine,

– ometanja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora ili onemogućavanje inspekcijske kontrole,

– korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova,

– ometanja poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova,

– ometanja postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnojsvojini u zakup,

– davanja zakupljenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u podzakup, odnosnoprivremeno korišćenje,

– vršenja investicionih radova na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini ili menjanja načina njegovog korišćenja bez saglasnosti zakupodavca – Ministarstva,

– ispuštanja i odlaganja opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje,

-korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete katastarske klase u nepoljoprivredne svrhe,

– vršenja eksploatacije mineralnih sirovina, odnosno odlaganja jalovine, pepela, šljake i drugihopasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu bez prethodno pribavljene saglasnostiMinistarstva i bez plaćene naknade za promenu namene,

– menjanja namene obradivom poljoprivrednom zemljištu u nepoljoprivredne svrhe bez plaćanja naknade za promenu namene,

– ispaše stoke na tuđem poljoprivrednom zemljištu,

– spaljivanja organskih ostataka posle žetve useva ili pričinjavanje poljske štete na usevima,sadnicama, kao i svako drugo oštećenje na poljoprivrednom zemljištu,

– privođenja poljoiprivrednog zemljišta odgovarajućoj nameni, odnosno osposobljavanjakorišćenog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju bez projekta rekultivacije poljoprivrednogzemljišta, vršenja rekultivacije bez projekta rekultivacije poljoprivrednog zemljišta,

– korišćenja biološki nerazgradive folije na obradivom poljoprivrednom zemljištu,

– podizanja veštačkih livada na obradivom poljoprivrednom zemljištu četvrte i pete katastarskeklase, odnosno podizanja šuma na obradivom poljoprivrednom zemljištu bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva,

– izvođenja melioracija livada i pašnjaka, pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta uobradivo, poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta bez projekta,

-menjanja namene i drugog oblika raspolaganja na zemljištu koje je preneto selima na korišćenje, izuzev izgradnje ribnjaka,

– koji se odnose na proizvodnju i promet vina, rakije i drugih alkoholnih pića i piva,

– koji se odnose na prizvodnju i promet etanola,

– koji se odnose na bezbednost hrane, zdravlja biljaka, biljnih proizvoda i propisanih objekata,koje se skladišti, seje, sadi, prizvodi, dorađuje, prerađuje i stavlja u promet,

– započinjanja upotrebe genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetičkimodifikovanih organizama u zatvorenim sistemima, namerno uvođenje u životnu sredinu, stavljanje u promet ili gajenje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ministarstva,

– neuništavanja otpada koji sadrži, sastoji se ili je dobijen od genetički modifikovanih organizama, kao i otpada koji je nastao upotrebom genetički modifikovanih organizama uz prisustvo ovlašćenog lica tako da genetički modifikovani organizam više ne bude sposoban za razmnožavanje i prenos genetičkog materijala na druge vrste.

# u tim slučajevima pasivan status traje tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa#

– nekorišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravilima kodeksa dobre poljoprivredne prakse,nekorišćenja poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju,

– nevršenja, po potrebi, a najmanje svake pete godine kontrole plodnosti obradivogpoljoprivrednog zemljišta i nevođenje evidencija o količini mineralnih đubriva i pesticida unetih u obradivo poljoprivredno zemljište od prve do pete katastarske klase,

– nedozvoljavanje napajanja stoke i držaocima stoke koji ne koriste pašnjake na kojima se nalaze vode za napajanje stoke, a prirodno su upućeni na iskorišćavanje vode na tim pašnjacima,

# u tim slučajevima pasivan status traje dve godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa #

– koji se odnose na predaju mleka,

– o obeležavanju i registraciji životinja, odnosno propisanih mera u pogledu zaštite zdravlja i dobrobiti ţivotinja.

# u tim slučajevima pasivan status traje jednu godinu od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa #

6) ako se utvrdi da naslednik nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je iz prvog naslednog reda i član je njegovog domaćinstva preduzima radnje navedene u pasusu 5) ovog teksta.

Ako se utvrdi da su se stekli uslovi za određivanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva iz uslova navedenih u pasusima 4) i 5) ovog teksta, pasivni status se određuje tom gazdinstvu i poljoprivrednom gazdinstvu koje je sa njim pravno povezano.

Ako je poljoprivredno gazdinstvo u pasivnom statusu ne može da ostvaruje mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, na koje bi imalo pravo prema posebnim propisima, niti zemljišni fond može da bude predmet upisa drugog poljoprivrednog gazdinstva. Podneti zahtev poljoprivrednog gazdinstva u pasivnom statusu za korišćenje podsticaja se odbija kao neosnovan.

Tekst kreiran na osnovu Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 17/13).

ponedeljak, 26 novembar 2018 09:34

Kako da zaštitite cipele da ne propuštaju vodu

Written by

Kada pomislite kako ste konačno sigurni sa novim cipelama, jer su postavljene, tople, udobne, sa debelim đonom, skupo ste ih platili i nema više bojazni da će bilo gde propustiti sneg i kišu! Obujete ih, izađete u njima i vratite se mokrih čarapa i promrzlih stopala. Prosto nemoguće ali svakako istinito...

kako da cipele ne propustaju vodu

Naši stari možda nisu mogli da kupuju novu obuću toliko često kao mi danas, ali su odlično znali kako da je prilagode svim vremenskim prilikama. Otkrivamo vam proveren trik, iz davnina, koji je bio spas za stopala u zimsko i kišno vreme.

Tajna je u pčelinjem vosku, da li možete da poverujete?

Dovoljno je da njime premažete obuću, sačekate da materijal upije vosak i osuši se, a onda izglancate. I platnena obuća se pokazala nepropusnom kad je u pitanju ovaj stari oprobani trik, ali je mana to što na platnu mogu ostati fleke od voska nakon što se on osuši.

nedelja, 25 novembar 2018 19:50

Šta proveriti pre kupovine polovnog traktora

Written by

Pre kupovine svakog polovnog traktora definitivno bi trebalo da ga dobro pogledate i da obavite probnu vožnju. Pored ovoga, povedite računa i o sledećim stvarima.

Snaga traktora i stanje motora
Kada kupujete traktor, potrebno je odabrati adekvatnu snagu motora;
Motor je pokretač traktora i zato je jedna od najbitnijih komponenti u vozilu;
Optička kontrola motora ne obuhvata samo traženje mesta gde curi ulje, nego i ispitivanje pokvarenih ili oštećenih lamela kod hladnjaka, kao i proveru filtera. Upadljivi zvuci i šuštanje motora, naročito prilikom ubrzanja traktora ili opterećenja, ne bi smeli da se pojave prilikom testiranja vozila;
Prilikom uključivanje traktora može se odmah proveriti startno ponašanje motora;
Ako vam je ponuđeno merenje učinka kardana, iskoristite tu mogućnost;
Učinak kardana bi trebalo da bude oko 10-15% (u zavisnosti od norme merenja učinka motora) ispod navedene snage motora.
imt 539 1 880x495
Menjač mora biti prikladan za primenu traktora

Ako se traktor koristi samo za manevrisanje prikolice, sasvim je dovoljan običan manuelni menjač. Ukoliko se pak izvode specijalni radovi koji zahtevaju fino prilagođavanje brzine, onda je bestepeni kontinualni menjač pravi izbor. Kod manuelnih menjača je bitno da postoji što ravnomernije raspoređivanje radnih brzina od 4 do 12 km/h.

Menjač treba da bude lak za rukovanje i ručka treba da „pliva“ u prostoru. Ako prilikom probne vožnje nastanu sumnjivi zvuci kod menjanja brzina, to može da bude naznaka problema sa menjačem, posebno kod sinhronizacija.

Kuplung se najbolje može proveriti ako vozite nekom prosečnom brzinom. Ako kuplung legne, sve je u redu, a ako šlajfuje duže vreme kod menjanja brzina, njegov vek trajanja je istekao.

Snaga podizne konzole

Podizna konzola treba da ima dovoljno snage da podigne sve uređaje za setvu. Troprazni plug sa težinom od 800 do 1.200 kg zahteva konstantnu podiznu snagu od 1.800 do 2.400 daN. Dobro razmislite da li je prednja podizna konzola sa kardanom za prednje setvene uređaje dovoljna ili je čak potreban prednji utovarivač.

Stanje u kom se traktor nalazi i istorija održavanja

Prvi utisak najčešće otkriva mnogo o istoriji traktora. Ako su primetna ulubljenja ili rđa na karoseriji, kao i curenje ulja na više mesta, to je upozorenje. Ukoliko je prvi utisak pozitivan, potrebno je detaljnije proveriti najbitnije komponente polovnog traktora.

Broj radnih sati

Prilikom kupovine polovnog traktora postavlja se pitanje koliko će ga često koristiti novi vlasnik. Ako ga bude koristio privremeno, u obzir može doći i traktor koji iza sebe ima mnogo radnih sati. U suprotnom, preporučljivo je da potražite model sa malo radnih sati, na primer, mašinu za demonstraciju.

Kako se broj radnih sati povećava, tako raste i mogućnost većih kvarova, a samim tim i popravki. Za traktor koji je prešao vek rada, za koji se često navodi da ima 10.000 radnih sati, popravke mogu koštati od 50% do 70% u vrednosti nove mašine.

Rezervni delovi i servis

Ako se odlučite za model polovnog traktora koji je čest u prodaji, ne bi trebalo da imate problema sa pronalaženjem rezervnih delova za njega. Kod nekih ređih modela, koji se više ne proizvode ili je proizvodnja možda obustavljena, kupac bi trebalo da unapred proveri raspoloživost rezervnih delova, kao i servisera tih traktora.

 

Stari prospekti i izveštaji o testiranju

Stari prospekti ili uputstva za korišćenje poslužiće kao informacije o traktoru. Pored publikacija proizvođača pomoći će i nezavisni izveštaji o testiranju. Ako pneumatici imaju nejednaku istrošenost, preporučuje se provera trapa.

Novo ili polovno?

Ovo pitanje se neizbežno postavlja prilikom kupovine traktora.

Da biste dugo uživali u polovnjaku, proverite temeljno stanje te mašine.
Polovni traktori mogu da budu jeftina alternativa novim traktorima.
U prilog polovnom traktoru je niža kupovna cena.
U zavisnosti od stanja i broja sati koju polovni traktor ima zavisi i kolike će popravke biti potrebne nakon kupovine.
S obzirom na to da se popravkom i servisiranjem dodatno povećavaju troškovi polovnjaka, pre nego što donesete odluku da li da kupite polovan traktor, dobro se preračunajte da li vam se više isplate popravke ili pak kupovina novog traktora.

Izvor: Magazin Ekspert

nedelja, 04 novembar 2018 23:44

Kako se ljubiti i najčešće greške pri ljubljenju

Written by

Mnogi smatraju kako je poljubac važniji ženama nego muškarcima, no to nije uvijek točno. Uz to se vjeruje kako se ljudi različitih horoskopskih znakova drugačije ljube. Smatra se kako su vage najgore što se tiče ljubljenja, dok su apsolutni pobjednici Strijelci. Pronašli smo nekoliko stvari na koje trebate paziti i kako se ljubiti prvi put:

Budite privlačni i uredni – pazite na to da ste lijepo obučeni i uredno počešljani.

kako se ljubiti

Higijena usta mora biti besprijekorna – niti vi ne biste htjeli poljubiti nekoga kome smrdi iz usta ili vidite da ima prljave zube.

Žene, ne pretjerujte sa šminkom. Ne želite partnera obilježiti svojim ruževima i sjajilima, posebice ne onim ljepljivima. Ako već morate nositi ruž, koristite one vodootporne koji se neće razmrljati. Uz to, zamislite kako će smiješno izgledati kada se partner odmakne od vas nakon romantičnog prvog poljupca, a vi ste puni ruža.

Približite se partneru u njegov osobni prostor i lagano mu/njoj dajte do znanja koje su vam namjere

Krenite polako, bez jezika i samo nježno dodirnite usne partnera

Poljubac bez jezika je sasvim dobar, ali ako već želite koristiti jezik, polako otvorite usta i dajte do znanja koje su vam namjere. Možete početi tako da jezikom lagano prođete po usnama partnera koji će tada prihvatiti igru. Ne pretjerujte i ne gurajte jezik partneru u grlo.

Koristite ruke – Zagrlite osobu koju ljubite, oko vrata, struka ili na leđima. Ako ste nespretni u prvim poljupcima, možete rukama primiti lice osobe koju ljubite. Tako ćete lakše kontrolirati svoje i partnerove pokrete. Dakako, to također mora biti jako nježno. Muškarci – žene vole kada im se prolazi kroz kosu, nemojte to zaboraviti.

kako se ljubiti

Nemojte zaboraviti disati – u redu je da se povremeno odmaknete, uzmete zraka i pogledate u partnera. Tada će poljubac biti još intimniji.

Mijenjajte način ljubljenja. Slobodno pomičite glavu u obje strane, ali polako. Malo koristite jezik, malo samo usne, povremeno lagano gricnite partnerove usne.

U redu je ako ste nespretni, smijete se i zbunjeni ste. To sve može ispasti jako simpatično, samo nemojte paničariti. To su upravo trenuci kada trebate biti veseli, tako da nije nikakav problem ako vam se omakne smiješak za vrijeme ljubljenja.

Najčešće greške pri ljubljenju

Nije potrebno nikakvo dodatno znanje za ljubljenje, no ipak bi bilo dobro da neke stvari izbjegavate ili barem pripazite na njih. Nužno je da vam je zadah ugodan te se nemojte libiti reći partneru da vam nije ugodan njegov zadah, posebice ako se radi o pušaču. Pri ljubljenju pokušajte kontrolirati koliko sline lučite. Zato savjetujemo da se povremeno odmaknete i udahnete jer je to odličan trenutak da progutate ostatak sline. Ako vam partner ima aparatić ili nije najspretniji u ljubljenju, pokušajte paziti da se ne sudarate previše. Kako bi to izbjegli odmičite se češće i smirite cijelu situaciju. Što se tiče zatvorenih očiju, da, malo je čudno ako zurite u partnera cijelo vrijeme dok se ljubite. Ako vam se ne sviđa ili vam nešto ne odgovara, odmaknite se i recite partneru.

Pre nego što odlučite da kupite neku nepokretnost, bitno je da saznate najbitnije podatke, poput toga ko je vlasnik iste. To možete da uradite bez odlaska u bilo koju službu, putem interneta, tako što ćete ići na sajt Republičkog geodetskog zavoda i unosom željenih parametara, za nekoliko trenutaka, saznaćete najvažnije podatke o nepokretnosti.

d6086de322f98f66cc694f32ea284557 M

Geo Portal Srbija

Takođe na ovom sajtu možete naravno proveriti vlasništvo nad svojim parcelama, kao i njihovu veličinu oblik i sl...

Da bi saznali ko je vlasnik parcele, morate samo da znate broj parcele u okviru opštine i katastarske opštine, na kojoj se nekretnina nalazi ili adresu nepokretnosti (ulica i kućni broj).

Jako je jednostavno:

Odete na web adresu Katastra, kliknete na javni pristup. Izaberite opštinu kojoj željena nepokretnost pripada, a nakon toga i katastarsku opštinu i adresu. Unosom tačnih podataka, prikazaće se i traženi podaci (ime, prezime i adresa vlasnika nepokretnosti).

Ukoliko želite da vidite mapu sa parcelama i njihovim brojevima i veličinom, potrebno je da posetite Geo Portal i jednostavno na mapi pronađete željene parcele.

sreda, 17 oktobar 2018 08:11

Kako pravilno pripremiti mehanizaciju za zimu

Written by

Nakon završene sezone poljoprivrednih radova potrebno je na neki način odužiti se poljoprivrednim mašinama koje su vredno radile tokom sezone.

Ipak završetak sezone se još ne nazire, ali o pripremi poljoprivredne tehnike za zimski period treba razmišljati na vreme. Razlog za produžetak sezone jesu nepovoljni vremenski uslovi koji poslednjih dana ne idu na ruku poljoprivrednicima. U Sremu radovi u polju nisu završeni. Berba kukuruza je pri kraju, a pšenicom je posejano 15 osto manje površina u odnosu na prošlu godinu. Poljoprivredna mehanizacija je još u pogonu kod većine poljoprivrednika.

1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590 XL

Mehanizaciju najpre potrebno dobro oprati
Pogonske i priključne poljoprivredne mašine pred zimu je potrebno detaljno oprati od svih vidova nečistoća, osušiti ih i smestiti pod krov, kažu stručnjaci poljoprivredne tehnike.

Dobro i kvalitetno pripremljena mehanizacija za zimski period, kako ističe dipl. inž Milan Pupovac, direktor Poljoprivredne škole u Rumi, ima veliki značaj jer je važno da mehanizacija u proleće, pred početak radova bude ispravna i u dobrom stanju. To se prvenstveno odnosi na traktore.

„Kod traktora je potrebno voditi računa o stanju više elemenata. Akumulator je potrebno skinuti sa traktora napuniti i odložiti, najbolje u neki podrum ili neko drugo toplo mesto. Preko zime je potrebno izvršiti proveru nivoa elektrolita i po potrebi izvršiti dopunjavanje akumulatora”, kaže Pupovac.

U rashladni sistem traktora treba naliti antifriz. Pre početka mrazeva potrebno je izmeriti do koje temperature izdržava rashladna tečnost, a da ne dolazi do pojave smrzavanja, ističe Pupovac. „Snagu antifriza će svaki poljoprivredni proizvođač podesiti spram proseka zimske najniže temperature. Ukoliko se u rashladnom sistemu traktora ne nalazi antifriz nego obična voda potrebno ju je pre prvih mrazeva ispustiti. Posebno treba obratiti pažnju da nije ostalo vode u vodenoj pumpi„, podseća poljoprivrednike Milan Pupovac..

Rezervoar goriva je potrebno držati preko zime punim kako bi se sprečilo korodiranje unutrašnjosti. Motorno ulje i filter bi bilo poželjno promeniti i staviti novi filter pred zimski smeštaj. Treba obratiti pažnju i na neke druge faktore pred zimski period. „Ukoliko se traktor tokom zimskog perioda neće pomerati u dužem periodu s mesta, a ukoliko postoji mogućnost najbolje ga je podići na klocne tako da gume ne trpe konstantan pritisak na jednom mestu. Ako to nije moguće uraditi onda traktor treba povremeno pomeriti napred-nazad. Pred zimski smeštaj potrebno je izvršiti i podmazivanje svih predviđenih mesta„, savetuje Pupovac.

Priključne mašine
Priključne mašine i transportna sredstava takođe je potrebno detaljno oprati, osušiti i smestiti pod krov. Na priključnim mašinama za obradu zemljišta u eksploataciji se skida površinski zaštitni sloj na radnim organima. Stoga je na njima, (plužna daska, crtalo, motike i drugo) izvršiti premazivanje tovatnom mašću, uljem ili naneti tanki sloj farbe preko navedenih površina.

nedelja, 27 maj 2018 23:27

Kako da očistite peglu

Written by

Za efikasno čišćenje dna pegle potrebni su vam sastojci koje već sigurno imate kod kuće.

– čisti peškir

– soda bikarbona

– vinsko sirće

– topla voda

– stara četkica

– štapići za uši
1. korak
Napravite pastu za čišćenje od jedne kašičice sode bikarbone i 2 kašičice tople vode. Nanesite pastu na dno pegle i u rupice za paru. Ostavite nekoliko minuta da počne da deluje, i zatim prebrišite peškirom, a rupice očistite štapićima.

2. korak
Stavite vinsko sirće u posudu, umačite u njega četkicu za zube, a zatim time polako pređite preko dna pegle.

3. korak
Napunite peglu vodom i uključite opciju za ispuštanje pare. Nakon što ste ispustili paru, peglu stavite na čisti peškir i trljajte je dok ponovno ispuštate paru. Tako će se sa nje skinuti ostaci prljavštine koji su eventualno ostali nakon čišćenja pastom i sirćetom.

4. korak
Isključite peglu i ostavite je da se osuši, a zatim je prebrišite čistim peškirom.

 

Ukoliko želite da obezbedite svoj dom, ili poslovni prostor, imamo sjajna rešenja za vas - kako da to uradite, brzo i jednostavno, a da sa druge strane bude efikasno, kvalitetno i pristupačno. Video nadzor je uvek dobar izbor, te vam iz pomenutog razloga, otkrivamo neke trikove u obezbeđivanju lične imovine.Ukoliko želite da obezbedite svoj dom, ili poslovni prostor, imamo sjajna rešenja za vas - kako da to uradite, brzo i jednostavno, a da sa druge strane bude efikasno, kvalitetno i pristupačno. Video nadzor je uvek dobar izbor, te vam iz pomenutog razloga, otkrivamo neke trikove u obezbeđivanju lične imovine.
 
Ovakvu kameru koja koristi jednu ili dve AA baterije možete nabaviti u gotovo svim online prodavnicama za oko 1000 dinara.

Ukoliko pak želite da budete sigurni i postavite prave kamere pogledajte naše ideje i izbor najboljih kamera za video nadzor koje možete naći na našem tržištu.

 

petak, 23 februar 2018 11:56

Izdvajamo! 5 načina zarade na internetu!

Written by

Predstavljamo vam 5 sugestija kako da na kreativan način i uz malo truda ostvarite solidan dodatni prihod, a sve uz pomoć Interneta:

1. Danas je efikasnije prodati nešto putem Interneta nego na klasičan način. Efikasnije je iz razloga što stvar koju prodajte može dostići veću vrednost. Na ovakve stranice je naravno potrebna registracija i obavezno pričatajte uslove korišćenja (Terms of use). Tipovi takvih stranica u našoj regiji su Aukcija, Market i dr. Neke aukcijske kuće plaćaju članove affiliate partnere za realizirani iznos ostvarene prodaje po određenoj proviziji.

www.auctions.yahoo.com
www.ebay.com
www.auctions.com

2. Postanite Freelance radnik, što u prevodu znači rad iz ureda ili od kuće. Ako ste neko ko se razumije u računare, ako pišete dobre tekstove, ako se razumijete u programiranje il ste stručni sa fotografijama sve što treba da uradite jeste da posetite neke od narednih stranica, postanete njihov član i da aplicirate za razne projekte.To su ustvari berze poslova pre svega za web profesionalce, ali sadrze i sekcije koje mogu svima odgovarati poput “Data Entry”, ili za one sa odličnim znanjem engleskog “Copywriting” , “Editing” , “Telemarketing” itd.

www.guru.com
www.scriptlance.com
www.getafreelancer.com
www.totalfreelance.com

3. Partner (affiliate) programi su odličan vid zarade. Jedino što je bitno jeste da imate svoju stranicu il blog (kako do bloga ili kako do web stranice), prijaviti se i, naravno, postaviti bannere! Novac se najčešće dobija čekom ili elektronskom uplatom. Evo primera nekih od njih:

Google AdSense je jedan od najboljih affiliate programa.
Plaćaju od 0.05 $ do čak 20 $ po kliku (zavisi od tipa sajta na kome se reklame postavljaju, od kvaliteta sajta, itd.). Preporuka za dobru zaradu je da imate sajt sa minimalno 50 jedinstvenih poosetioca dnevno. Kada vas Google odobri vaš sajt, onda reklame možete postavljati na stranama bilo kog jezika, na bilo kom sajtu.
Možete koristiti i Google AdSense for Search box za pretragu interneta, gdje ćete za svaku pretragu biti plaćeni. Takođe, možete koristiti i Partnerski Program, gdje zaradu stičete dovođenjem novih članova, a biti ćete isplaćeni 100$ kada vam referal sakupi 100$. Minimum za isplatu je 100$ i lako se dođe do tog iznosa pravilnim odabirom mesta gdje će se reklama nalaziti.
Affiliate link, odnosno HTML kod za Google AdSense for Content oglas skidate tako što, nakon što se ulogujete, kliknete na link AdSense for Content u gornjem dijelu, i izborom nekih parametara sa nekoliko padajućih menija na dnu stranice se formira HTML kod koji trebate kopirati na onaj deo vaše web strane gde želite da se pojave ovi oglasi.

Google je svakako najbolji od svih affiliate programa, lakom pretragom na internetu možete pronaći dosta drugih sličnih programa za zaradu.

4. Preprodaja domena i blogova je ozbiljan posao i zahtjeva određenu stručnost, a onaj ko se želi baviti s tim može ostvariti zavidan prihod. Za početak je bitno potražiti ključne reeči koji su najviše rangirane na internet pretraživačima ili se možda bazirati na neke oblasti koje su manje zastupljene na Internetu. Nakon toga registrujete domene ili izradite i blogove i iste rpeprodate po mnogo većoj ceni.

5. Ako nešto možete digitalizovati onda to možete i prodati. Npr. e-knjige, slike, klipve, zvukove, ilustracije i ostalo… Dakle ako imate nešto od navedenog a hteli bi to prodati samo se registrujete na ClickBank i očekujte prihod od samog početka …

Strana 2 od 2
Loading ...